2019-20 წლის სახელმძღვანელოები იხ. "მოსწავლეთა მიღება"-ში

ისტორია

ჩვენი სკოლა დაარსდა   ..... წელს. თავიდან სკოლის შენობა .....