ისტორია

ჩვენი სკოლა დაარსდა   ..... წელს. თავიდან სკოლის შენობა .....