პროგრამირების კლუბი

პროგრამირების კურსის ფარგლებში შევისწავლით: 


1.HTML/HTML5 

2.CSS/CSS3 

3.პრაქტიკული გამოყენება

3.1.სავიზიტო საიტის აწყობა

3.2.ჯავასკრიპტის გამოყენება

3.3.საიტის ინტერნეტში განთავსება

4.ფრეიმ-ვორკები და CMS ძრავები

5.PHP პროგრამული ენის საწყისები

6. C++ პროგრამული ენის ელემენტები


კურსი გათვლილია სამ წელზე: პირველ წელს მოსწავლეები შეისწავლიან პირველ-მეორე ნაწილს. მეორე წელს მოსწავლეები შეისწავლიან მესამე-მეოთხე ნაწილს, ხოლო მესამე წელს მოსწავლეები შეისწავლიან მეხუთე-მეექვსე ნაწილს. 


ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ქურიძე.  ტელ: 599 11 87 62          დამხმარე საიტი