საერთაშორისო ორგანიზაციების ქმედებათა ეფექტიანობა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის