ევროკავშირის მოდელირების პროექტი
ჩვენი სკოლისა და Proactive Group Georgia-ს თანამშრომლობით, ევროკავშირის მოდელირების ორეტაპიანი პროექტი გაიმართა.
პირველ ეტაპზე, მოსწავლეებმა ევროკავშირის ისტორიის, ღირებულებებისა და შესაძლებლობების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. დასკვნით ეტაპზე, მოსწავლეები, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, მსჯელობდნენ თემაზე საქართველოში ევროკავშირში გაწევრიანების პესპექტივებზე.