Პროექტი “ეკო-მეგობრული’’ ახალგაზრდობა ლატვიაში

გიორგი სახეიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ ახალგაზრდულ გაცვლით პროექტში "ECO-Friendly Youth," რომელიც ორ ეტაპად გაიმართა - საქართველოსა და ლატვიაში.

ქართველმა, დანიელმა და ლატვიელმა ახალგაზრდებმა არაფორმალურ გარემოში, თამაშებისა და ვორქშოფების დახმარებით, უფრო მეტი შეიტყვეს ბუნების კონსერვაციისა და მდგრადობის შესახებ. განივითარეს ახალი უნარები და შეიძინეს მეგობრები მთელი მსოფლიოდან!