აია-ჯესსის დიპლომატიის აკადემია

აია-ჯესსის დიპლომატიის აკადემია ოფიციალურად გაიხსნა!
 გლობალური მოვლენებით დაინტერესებული მოსწავლეები დიპლომატიის აკადემიაში ობიექტური ანალიზისთვის საჭირო ცოდნით,ინფორმაციითა და უნარებით აღიჭურვებიან.
 მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების დიპლომატიურ ჭრილში გასაანალიზებლად, სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისგან შეისწავლიან: ისტორიას, ეკონომიკას, პოლიტიკურ მეცნიერებებს, ეწვევიან ადგილობრივ და საერთაშორისო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
დიპლომატიის აკადემია გახდება კარიერული განვითარების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის.