გიმნაზია აია-GESS, დისტანცია წარმატებას ვერ აფერხებს